Υπηρεσίες:

Σεμινάρια - Marketing

Οι Υπηρεσίες μας διακρίνονται σε:

 • Υπηρεσίες Σεμιναρίων (Εκπαιδευτικών, Επιχειρήσεων, Ελ.Επαγγελματιών, κλπ)

 • Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

και προσφέρονται

 • Ατομικά ή Ομαδικά,

 • τόσο στις Εγκαταστάσεις μας όσο και

 • επιτόπου σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Φροντιστήρια, Επιχειρήσεις, Συλλόγους ή/και

 • Διαδικτυακά, 

προσαρμοσμένες ειδικά στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.

 

Ενδεικτικά Σεμινάρια

 

Α. Οργάνωση - Λειτουργία Επιχειρηματικής Μονάδας:

 • Αποτελεσματική Επικοινωνία με τους Πελάτες

 • Αποτελεσματική Ενημέρωση Γονέων (για εκπαιδευτήρια)

 • Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός & Επιχείρηση

 • Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων

 • Οργάνωση Γραμματείας - Διαχείριση Υποκαταστημάτων (Παραρτημάτων)

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Υποκίνηση

 • Επιτυχημένες Πωλήσεις

 • Επιτυχημένες Εγγραφές (για εκπαιδευτήρια)

 

Β. Internet:

 • Δωρεάν Νόμιμο Λογισμικό από το Internet

 • Δωρεάν Δυναμικό Website - Intranet

 • Cloud Computing - Online Homework - Επαναληπτικό Υλικό

 • Online Πωλήσεις

 • Online Εγγραφές (για εκπαιδευτήρια)

 • E-banking - Χρηματοδότηση

 • Memo & Ιnternal Communication

 • Διδασκαλία εξ' αποστάσεως

 • Διαδραστικοί Πίνακες

 

Γ. 'Νέες' Ιδέες για Προώθηση - Διαφήμιση

 • Internet Marketing

 • Google Adwords - Google Adsense - Google Analytics

 • Facebook - Twitter - Social Media - You Tube

 • 'Hunts' - 'Competitions'

 • Δημιουργία λίστας E-mail - Newsletters

 • Forum - Blog

 

Δ. Προσωπικά Θέματα - Ψυχολογία:

 • NLP (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός)

 • Διαχείριση χρόνου

 • Επιτυχημένη Επαγγελματική Συνέντευξη & Βιογραφικό

 • Σχέσεις & Αυτοβελτίωση

 • Στόχοι: Πώς τους πετυχαίνουμε

 • Θετική Σκέψη & Δράση

 • Εφηβεία & Γονείς

 

 

 

 

Contact

Εύη Ζουρούδη - Αργουδέλη & Θανάσης Αργουδέλης
Χορμοβίτου 242,
18546, Πειραιάς

Τηλ. 210 4616292
Fax. 211 8003573

© 2017 Argoudelis E&T.

Create a free websiteWebnode